Domov

Inovatívny
včelársky systém
Vzdialený dozor nad úľmi a ochrana proti odcudzeniu * Všetko na jednom mieste * V cloude Mám záujem

Možnosť získať podporu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na rok 2020/21

BEEHUB SCALE

Úľová váha

Popis produktu

BeeHub Scale je vzdialene komunikujúca úľová váha fungujúca prostredníctvom Sigfox siete. Výhodou Sigfox siete  je, že počas komunikácie spotrebuje veľmi málo energie (oproti GSM) a nie je potrebná ani SIM karta.

Dušou váhy je vysokokvalitný nemecký merací článok s tepelnou kompenzáciou.

Jej pomocou môžete znášku veľmi dobre sledovať na diaľku v závislosti od času.

K váhe sa pripája aj snímač teploty/vlhkosti, čím poskytuje priebežné informácie aj o okolitom prostredí.

BeeHub Scale úľová váha

Charakteristika produktu

 • Masívny hliníkový rám, ktorý napriek nízkej vlastnej váhy dobre odoláva poveternostným vplyvom.
 • Bez veľkej a ťažkej batérie! Pracuje pomocou 3ks AA batérií a dokáže slúžiť hoci aj rok
 • Bez SIM karty, bez zložitých nastavení. Po vybalení a registrácii je pripravený na okamžité používanie
 • Údaje sú dostupné cez smartfón alebo cez web, kde sa dajú nastaviť emailové a push notifikácie.

Slide Podrobnosti Dôležité vlastnosti Robustná, zároveň kompaktná úľová váha, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každej situácii Chcem kúpiť Nemecká váha s rozsahom 200kg Komunikácia
cez Sigfox
Ľahký hliníkový rám Senzor teploty a vlhkosti render

KĽÚČ

Elektronika

sigfox kontakt

Sigfox spojenie

Prenos údajov prebieha pomocou najdynamickejšie sa rozvíjajúcej IoT siete na svete. Nevyžaduje sa SIM karta, iba predplatenie služby. Ročné predplatné je obsiahnuté v cene produktu.

nízka spotreba

Nízka spotreba

Vďaka Sigfox technológii a optimálnym komponentom je zariadenie schopné pracovať pomocou 3 ks tužkových batérií celý rok - aj v prípade odoslania údajov dvakrát denne

ikona

Pripojené snímače

K elektronike zariadenia sa pripája aj snímač teploty a vlhkosti, ktorý poskytuje informácie o okolitých podmienkach.

Čo je technológia Sigfox?

Sigfox

Sigfox je francúzska spoločnosť prevádzkujúca globálnu IoT sieť. Tieto zariadenia dokážu namerané parametre poslať pri veľmi nízkej spotrebe energie na základňu vzdialenú hoci aj viac kilometrov. Odtiaľ sa dáta dostanú do Sigfox cloudu, odkiaľ sú priamo dostupné, alebo po spracovaní sa dajú preposlať.

Každé zariadenie má jedinečný ID-kód, ktorý zabezpečí, aby ho mohol používať iba skutočný vlastník, takže nemá zmysel ho odcudziť! (Nie je možné vymeniť žiadnu SIM kartu.)

Hlavné výhody Sigfox technológie:

 • Veľmi nízka spotreba, dlhá životnosť batérie
 • Veľký dosah
 • Lacné prevádzkovanie
 • Bez SIM karty
 • Inovatívna platforma

Pokrytie sieťou Sigfox

Sigfox logo

Na nasledovnej mape sa zobrazuje pokrytie sieťou Sigfox na Slovensku. Pokryté oblasti sú označené modrou farbou.
Pred zakúpením sa uistite, že vo Vašej oblasti je k dispozícii dostatočné pokrytie sieťou Sigfox!

Každé zariadenie v sieti má pridelený svoj vlastný, jedinečný identifikátor, ktorý pozná iba vlastník, nemá zmysel odcudziť zariadenia Sigfox, nemajú SIM kartu, ktorú by bolo možné vymeniť.

Ročný poplatok za podporu produktu zahŕňa poplatok za sieťovú komunikáciu a používanie cloudovej platformy.

Inovatívna platforma

Všetky pripojené prostriedky BeeHub platformy sú dostupné z jedného miesta kedykoľvek a kdekoľvek. Či to je úľová váha alebo ochrana proti odcudzeniu.

Najdôležitejšie charakteristiky BeeHub platformy:

 • Webové rozhranie a smartfón aplikácia
 • Grafické znázornenie údajov
 • Nastavenie prostriedkov
 • Emailové a aplikačné oznamy pomocou smartfónu

Pozrite si našu platformu!
Prihlásiť sa môžete nasledujúcimi údajmi:
Email:
demoSK  Heslo: demoSK

Porovnanie

BeeHub Scale vzdialená úľová váha počas svojej prevádzky posiela namerané údaje užívateľovi pomocou rádiového spojenia. Tieto údaje sa dajú pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek na jednej platforme (pomocou aplikácie alebo internetového prehliadača). Komunikácia a používanie platformy je ponúkané za veľmi výhodný ročný fixný poplatok, ktorý je nezávislý od počtu denných správ a je iba zlomkom ceny na trhu ponúkaných vzdialených SMS-kových úľových váh!

v prípade 2ks odkazov/deň

SMS úľová váha

mesačný poplatok na SMS
5 EUR/mesiac
ročný poplatok na SMS
60 EUR/rok

BeeHub Scale váha

BeeHub Scale mesačný poplatok
1,20 EUR/mesiac
BeeHub ročný poplatok
15 EUR/rok

*počítané poplatkom 0,06EUR/SMS

BeeHub Protect

Ochrana proti odcudzeniu

BeeHub Protect ochrana úľov

BeeHub Protect ponúka riešenie, ako zabrániť častým krádežiam úľov. Do pripojeného kábla v zariadení sú napojené všetky úle, ako keby boli spojené jednou spoločnou reťazou. Hociktorý úľ sa dá odcudziť iba vtedy, ak kábel preseknú alebo odrežú od zariadenia. V oboch prípadoch je majiteľ okamžite informovaný.

Vďaka Sigfox technológii je zariadenie schopné ostať v pohotovostnom režime hoci aj roky a nevyžaduje žiadnu údržbu. Po registrácii BeeHub protect zariadenia na BeeHub platformu môžete zmeniť jeho nastavenia. Poplachovú správu je možné poslať prostredníctvom emailu priamo na smartfón alebo SMS.

Produkt bude dostupný v prvej polovici 2021

LEN MÚDRO

Aplikácia

Slide Hlavné menu V aplikácii môžeme vidieť všetky naše úle aj s vlastnými názvami BeeHub applikáció 1 Slide Celkový náhľad V prehľadnej forme sa zobrazia najdôležitejšie parametre všetkých úľov, ktoré sú v systéme. Názvy úľov užívateľ môže ľubovoľne zmeniť. BeeHub applikáció 2 Slide Podrobný náhľad Na obrazovke sa zobrazia všetky údaje daného úľa. BeeHub applikáció 3

SLEDOVANIE

v 360 stupňoch

BeeHub logo

Včelárstvo budúcnosti

Digitalizujte svoje včelárstvo ešte dnes!

NÁKUP

Produkty

BeeHub kaptármérleg

BeeHub Scale Úľová váha

S 1-ročnou podporou

Add to cart