Často kladené otázky

Váha nepracuje na GSM základe. Ku komunikácii používa Sigfox  sieť, ktorá patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce IoT siete sveta. To znamená, že dokáže poslať správu s veľmi malou spotrebou energie, čím nie je potrebná olovená batéria, iba 3 ks tužkových batérií. Prostredníctvom troch batérií môže zariadenie fungovať aj viac rokov! Údaje, merania a nastavenia sú dostupné  cez internetové rozhranie alebo smartfón. Ďalej váha sníma aj vnútornú teplotu úľov a disponuje aj funkciou proti krádeži. Spomínané funkcie ju robia oproti iným dostupným váham inovatívnejším.

Prevádzkové náklady spočívajú v poplatku na podporu produktu, ktorý obsahuje prístup k Sigfox  sieti a používanie platformy. To na ročnej báze znamená cca. 15 EUR. ( Je to pevná cena, nezávisí od množstva odoslaných údajov).

Nákupná cena zahŕňa 1 ks Beehub Scale zariadenie a poplatok za prvý rok. (Balík z bezpečnostných dôvodov neobsahuje potrebné AA batérie.)

K užívateľskej príručke máte pohodlný prístup troma spôsobmi: môžete si ju stiahnuť z internetovej stránky pod bodom Podpora produktu, môžete sa pozrieť cez online platformu a po vstupe je dostupná aj cez aplikáciu v telefóne.

Zariadenie je v podstate pripravené na prevádzku už od vybalenia. Vložte batérie a načítajte QR kód pomocou telefónu, zadajte svoje údaje a registrácia je hotová. Od tohto momentu zariadenie je pripravené na prevádzku. Na BeeHub platformu môžete vstúpiť pomocou aplikácie alebo na stránke beehub.hu v pravom hornom rohu kliknutím na tlačidlo Vstup do platformy. Ak nemáte možnosť načítať QR kód telefónom, aj manuálne môžete zadať potrebné údaje k registrácii v aplikácii.

Beehub Scale je ideálna pod nosné úle, ale na požiadavku vieme vyhotoviť aj taký typ, ktorý je vhodný pre vodorovné úle.

Na produkt sa vzťahuje jednoročná záruka, ktorá pokrýva všetko.

Máte ďalšie otázky?

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás. Budeme sa snažiť vám čo najskôr odpovedať.

méh
Add to cart